O mnie

O mnie

Bartosz Bryła - muzykoterapeuta - zawodowy naturopata

Muzykoterapia była pierwszą dziedziną Naturoterapii, którą bliżej zgłębiałem i praktykowałem.

Muzyka wydała mi się prostym narzędziem utrzymania harmonii w ciele, a zarazem złożonym przez wzgląd na swoje możliwości.

Obecnie jako zawodowy naturoterapeuta i praktyk wykorzystuję wiele narzędzi w swojej pracy terapeutycznej, jednak do muzyki wracam zawsze.

Dlaczego wybrałem terapię dźwiękiem?

Muzykoterapia jest dla mnie profilaktyką zdrowia, a także czymś co to zdrowie przywraca. 

Dźwięk jest niczym innym jak przyjemną falą częstotliwości, która niesiona w powietrzu usuwa dolegliwości, regeneruje organy i reguluje całe układy.

Realizując swoją pasję – tworzę harmonię.

Fun Facts

Washing hair removes excess sweat and oil, as well as unwanted products from the hair and scalp. Often hair is washed as part of a shower or bathing with shampoo, a specialized surfactant. Shampoos work by applying water and shampoo to the hair.